1 Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) Åpne dokument
2 Høringsnotat av 5. juli 2016(1) Åpne dokument
3 Basisliste Bygg_Rev 20160303(1) Åpne dokument