1 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - mobilt blandeanlegg - gbnr 45/281 og 45/354 Åpne dokument
2 Vedlegg E1 Åpne dokument
3 Vedlegg D1 Åpne dokument
4 Søknad om dispensasjon Åpne dokument