1 Klagebehandling - vedrørende retting i Matrikkelen - gbnr 4011/25 Åpne dokument
2 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 4011/25 Åpne dokument
3 Klage på vedtak - avslag - sammenføyning av 0/0-eiendom - grense mellom kommunal veg og Jernbaneverket - gbnr 45/12 og 45/92 Åpne dokument
4 Vedlegg til klage - kart Åpne dokument
5 Vedlegg til klage - kart Åpne dokument
6 Tilbakemelding - Varslingsbrev - Retting i Matrikkelen - Gnr/bnr 4011/25 - Teig ved Dovrebanen mellom Støren stasjon og Prestteigen Åpne dokument
7 Kartutsnitt Jernbaneverket - Situasjonskart - konduktørkart Åpne dokument
8 Kart - Dovrebanen Åpne dokument