1 Høring - Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i matrikkellova Åpne dokument
2 Høringsinstanser2(377088)(1) Åpne dokument
3 20160810 Høringsnotat(378254)(1) Åpne dokument