1 Informasjon/høring om revisjon av Miljøpakken Åpne dokument