1 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for fortsatt drift i Furukollen pukkverk