1 Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre justering i matrikkellova
2 Høringsnotat(389318)(1)
3 Adresseliste(390111)(1)