1 Utslippstillatelse for anleggsvirksomhet i forbindelse med tunnelvirksomhet på E6 ved Soknedal sentrum - kopi av brev til Statens vegvesen Åpne dokument
2 Utslippstillatelse for bygging av E6 mellom Vindåsliene og Korporals bru og til permanente utslipp i driftsfasen Åpne dokument