1 Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 Åpne dokument
2 Klage på vedtak - avslag - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 - 7387 Singsås - Knut Hermo Åpne dokument
3 Særutskrift - Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 Åpne dokument