1 Midlertidig bygge- og deleforbud - gbnr 3/148 jmf pbl § 13-1
2 Forhåndsvarsel om mulig bygge- og delingsforbud på deler av gbnr 3/148