1 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for hyttefelt - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4 - 7387 Singsås - søkere Helga Winsnes Morseth og Jens Bjørnar Morseth Åpne dokument
3 Situasjonskart Åpne dokument
4 Svar - vedrørende søknad om dispensasjon - gbnr 263/4 Åpne dokument