1 Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - bygging av bod og vei - gbnr 176/7 - Ann Magrit Hågensen Åpne dokument
3 Erklæring om byggeavstand - gbnr 176/1 Åpne dokument
4 Situasjonskart - bod Åpne dokument
5 Situasjonskart - vegtrasè Åpne dokument