1 Klagebehandling - vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 Åpne dokument
2 Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 - Odd Stein Aas Åpne dokument
3 Særutskrift - Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 Åpne dokument