1 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Åpne dokument
2 Oppsigelse av leieforhold i Soknes leir - Byggmester Jardar Helland Åpne dokument
3 Tegninger Åpne dokument
4 Situasjonskart Åpne dokument
5 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 - Jardar Helland Åpne dokument
6 Avstandserklæring - gbnr 130/3 Åpne dokument
7 Avstandserklæring - gbnr 130/4 Åpne dokument