1 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan E6 parsell Haukdalsbrua - Storløkkja- oppføring av bolig og garasje - gbnr 51/7 Åpne dokument
2 Situasjonskart Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig i LNF-område - gbnr 51/7- Bakkely, Øverøien - Richard Pilat Åpne dokument
4 Utdrag fra takst Åpne dokument
5 Tegninger Åpne dokument
6 Situasjonskart Åpne dokument
7 Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense for nybygg - E6 - gbnr 51/7 - Richard Pilat Åpne dokument
8 Bekreftelse vedrørende byggesøknad - Frank Harstad Åpne dokument