1 Klagebehandling - klage på dispensasjonsvedtak PS 64/2015 - gbnr 215/19 Åpne dokument
2 Klage på vedtak i sak 64/2015 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr 215/1 Åpne dokument
3 Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kotsøy byggefelt - for fradeling av tilleggsareal til gbnr 215/19 - gbnr 215/1 - søker Ingebrigt Tormod Huus Åpne dokument