1 Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt etter pbl § 32-5 Åpne dokument
2 Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5 Åpne dokument
3 Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt etter pbl § 32-5 Åpne dokument