1 Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til fritidseiendom- fra gbnr 191/1 Åpne dokument
2 Svar på foreløpig melding i forvaltningssak Åpne dokument
3 Koordinater Åpne dokument
4 Situasjonskart Åpne dokument