1 1648_2016014_Rp_Soknesleir_1gangsbehandling Åpne dokument
2 5160538-161213 Planbeskrivelse Åpne dokument
3 160930 Plankart, sist endra 161209 Åpne dokument
4 160930 Plankart, sist endra 161210 - alternativ 2 Åpne dokument
5 5163751-161209 Bestemmelser Åpne dokument
6 5163751-161210 Bestemmelser alternativ 2 Åpne dokument
7 ROS-analyse og vurdering i henhold til naturmangfoldloven - Detaljregulering - Soknes barnehage og boligområde Åpne dokument
8 AKU01 R 161024 Soknes barnehage og boligområde Støyfaglig utredning Åpne dokument
9 Geoteknikk og analyserapport Åpne dokument