1 Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - gbnr 51/11 - kommunens vedtak stadfestes Åpne dokument