1 Klagebehandling - vedtak om retting i Matrikkelen Åpne dokument
2 Klage i forbindelse med vedtak - Næring, plan og miljø - Retting i Matrikkelen - gbnr 228/1 Åpne dokument
3 Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 228/1 - Kjell Ove Mælen Åpne dokument
4 Skjøte Åpne dokument
5 Grunnkart Åpne dokument
6 Matrikkelinformasjon Åpne dokument
7 Utskrift fra Grunnboken Åpne dokument
8 Følgemail Åpne dokument
9 Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 45/15 Åpne dokument