1 Forslag til kommunal planstrategi 2016 - 2019 - Holtålen kommune - offentlig ettersyn Åpne dokument
2 Høringsutkast - Forslag til kommunal planstrategi 2016 - 2019 - Holtålen kommune Åpne dokument