1 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra bygging i LNF-sone 1 - oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Håkkådalen - Knut Magne Reitan Åpne dokument
3 Situasjonskart 1:2000 Åpne dokument
4 Situasjonskart 1:200 Åpne dokument
5 Tegninger Åpne dokument