1 Klage - dispensasjon fra reguleringsplan - Kotsøy byggefelt - fradeling av tilleggsareal - kommunens vedtak oppheves Åpne dokument