1 Tildeling av midler 2017 - spesielle miljøtiltak i jordbruket ( SMIL ) - nærings og miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) - tilskudd til drenering Åpne dokument
2 Vedlegg 1 Oversikt over tildeling 2017 - SMIL - Tiltksudd tildrenering - NMSK Åpne dokument
3 vedlegg 2 retningslinjer for tilskudd til veg og tilskudd tiltaubane 2017 Åpne dokument
4 Vedlegg 3 SMIL og noen forurensingstiltak - presisering avregelverket Åpne dokument
5 Vedlegg 4 Skjema – søknad om tilskudd til drift med taubane Åpne dokument
6 Vedlegg 5 Skjema – Drift i vanskelig terreng – resultatkontroll Åpne dokument