1 Vedrørende ulovlig beiting av tamrein Åpne dokument