1 Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - valg av medlem til arbeidsgruppe Åpne dokument