1 Vedtak i klagesak - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - Midtre Gauldal 228/1 Åpne dokument