1 Høring - Forslag om soneforskrift for skrantesjuke Åpne dokument