1 Dispensasjonsbehandling - For oppføring av flermannsbolig - gbnr 3/301 - Dispensasjon fra Reguleringsplan Frøset, fortetting 2 boligfelt og Kommunedelplan Støren Åpne dokument
2 Fasadetegninger Åpne dokument
3 Situasjonsplan Åpne dokument
4 Opplysninger gitt i nabovarsel - gbnr 3/301 Åpne dokument