1 Klagebehandling - vedrørende fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Klage på vedtak - Dispensasjonsbehandling - Fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
3 Særutskrift Dispensasjonsbehandling - Fradeling av 3 hyttetomter - gbnr 174/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument