1 Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til eiendom gbnr 39/18 - Dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen Åpne dokument
2 Beskrivelse og begrunnelse for dispensasjonssøknad - kjøp av tilleggsareal - gbnr 39/18 Åpne dokument
3 Situasjonskart Åpne dokument