1 Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte - uthus - gbnr 299/1 Åpne dokument