1 Stortingsvalget 2017 - valg av opptellingsmåte ved valgtinget Åpne dokument