1 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tomt til bolig og tomt til fritidsbolig - gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til bolig og fritidsbolig - gbnr 236/17 - Inger Dagrun Morseth Åpne dokument
3 Kart - påmerket omsøkt område Åpne dokument
4 Kart - påmerket omsøkt areal Åpne dokument
5 Kart - påmerket omsøkt areal Åpne dokument
6 Avtale om rett til adkomst - Gamle Kongeveg Åpne dokument
7 Avtale om rett til adkomst - Magne Harald Liabø Åpne dokument
8 Kart - påmerket omsøkt areal og adkomstvei Åpne dokument