1 1648_2015013_Rp_LøkkjvollenHytteområde_1gangsbehandling_Høring Åpne dokument
2 16482015013_RP_LøkkjvollenHytteområde_Plankart Åpne dokument
3 16482015013_RP Planbeskrivelse med bestemmelser_LøkkjvollenHytteområde Åpne dokument
4 Arkeologisk rapport - detaljregulering for område i Løkkjvollen hytteområde, Midtre Gauldal Åpne dokument