1 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Situasjonsplan Åpne dokument
3 Tegninger/skisser Åpne dokument
4 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Margit Lovise Solem Åpne dokument