1 Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4 Åpne dokument
2 Melding om tiltak - lagerskur - gbnr 230/4, 7387 Singsås - tiltakhaver Jon Knudsen Åpne dokument
3 Melding om tiltak - oppføring lagerskur på eiendommen gbnr 230/4 på Singsås. Tiltakshaver: Jon Knudsen Åpne dokument
4 Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Åpne dokument
5 Søknad om ferdigattest Åpne dokument
6 Søknad om midlertidig brukstillatelse Åpne dokument
7 Ferdigattest - driftsbygning på gbnr 230/4 Åpne dokument
8 Klage på krav om ferdigattest - sak 92/10 - gbnr 230/4 Åpne dokument
9 Foreløpig svar - Klage på krav om ferdigattest - gbnr 230/4 Åpne dokument
10 Presisering - klage på krav om ferdigattest - gbnr 230/4 Åpne dokument