1 Klagebehandling - Vedrørende fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Vedtak på fradeling - Janne Beate Wæraas/Ingmund Bjerkenås - Begjæring om omgjøring - Subsidiært klage Åpne dokument
3 Særutskrift Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument