1 Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for kjøp av tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Gerrit Andre Pallin Lorier Åpne dokument
3 Situasjonsplan Åpne dokument