1 Vedtak om riving - Bygning oppført uten søknad - gbnr 45/17 og 45/45 Åpne dokument
2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av driftsbygning - gbnr 45/17, Engan 50, 7290 Støren - tiltakshaver Karl Eddie Berge Åpne dokument
3 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Åpne dokument
4 Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Åpne dokument
5 Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Åpne dokument
6 Tilbakemelding på svar - Forhåndsvarsel om retting og tvangsmulkt - gbnr 45/45 45/17 45/113 Åpne dokument