1 Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften Åpne dokument
2 Høringsnotat 06.06.2017 (endelig)(505478)(2) Åpne dokument