1 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 - Almås Maskin AS Åpne dokument
3 Fakturakopier Åpne dokument
4 Svar - etterspurte opplysninger vedrørende søknad om begrenset drift i Storneset grustak Åpne dokument
5 Situasjonsplan Åpne dokument
6 Kart - planlagt uttak Åpne dokument
7 Situasjonsplan - datert 160517 Åpne dokument
8 Følgebrev Åpne dokument
9 Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt Åpne dokument
10 Uanmeldt besiktigelse - 25.04.2017 Åpne dokument