1 Klagebehandling - Klage på behandlingsgebyr - gbnr 130/3 Åpne dokument
2 Svar - Gebyr for behandling endring reguleringsplan - gbnr 130/3 Åpne dokument
3 Svar på brev vedrørende behandlingsgebyr - tid på saksbehandling Åpne dokument
4 Informasjonsbrev fra Fylkesmannen - med kommentar Åpne dokument
5 Tilleggsinformasjon Åpne dokument
6 Inkassovarsel Åpne dokument
7 Vedrørende faktura 40198973 - Behandling endring reguleringsplan for Utvidelsen Bakkhåggon Åpne dokument
8 Bortfall av gebyr pga lang saksbehandlingstid - gbnr 130/3 Åpne dokument