1 Klagebehandling - Klage på vedtak - PS 64/2017 - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av Furukollen steinbrudd inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 Åpne dokument
2 Særutskrift Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren Åpne dokument
3 Klage på vedtak - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av Furukollen steinbrudd inntil ny reguleringsplan er vedtatt Åpne dokument