1 Høring - Endringer i byggesaksforskriften(1) Åpne dokument
2 Følgemail - 17/2419-6 Høring - Endringer i byggesaksforskriften Åpne dokument
3 Høringsliste Åpne dokument
4 Høringsnotat SAK Seriøsitetsregister juni 2017 Åpne dokument