1 Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge legges ut til offentlig høring Åpne dokument