1 Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 254/1 - dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel - basestasjon bredbånd - gbnr 254/1 - Gauldal IKT AS Åpne dokument
3 Vedlegg Q 1 - Vedlegg kart Åpne dokument
4 Vedlegg Q 1 - Avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur Åpne dokument
5 Vedlegg F 1 - Situasjonskart Åpne dokument
6 Vedlegg F 1 - Etablering av basestasjon for trådløs superbredbånd Aunbakken, Singsås Åpne dokument
7 Vedlegg C 2 (D 1) - Etablering av basestasjon for trådløs superbredbånd Aunbakken, Singsås Åpne dokument