1 Dispensasjonsbehandling - Flytting av tomt - gbnr 73/16 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde Åpne dokument
2 Reguleringsplan for Solemsvollen Åpne dokument
3 Arkeologisk rapport Åpne dokument
4 Kart - hytteområde på Solemsvollen Åpne dokument
5 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hulsjøen Sameie - flytting av hyttetomt - gbnr 74/1 - søker Hulsjøen Sameie Åpne dokument
6 Kart- påmerket ny hytte Åpne dokument