1 Overvåkning av Gaula på strekningen forbi utslipp fra Norsk kylling til og fra Moøya kommunale renseanlegg Åpne dokument